Prosjektet vårt nærmer seg nå sin fullføring, og vi er glade for å kunne dele oppdatert informasjon om vårt nye dørlåsprosjekt. Dette prosjektet har vært under gjennomføring etter godkjennelse på vår siste generalforsamling. Det inkluderer utskiftingen av våre tidligere dørlåser med helt nye, moderne dørlåser. I tillegg er installasjonen av automatiske døråpnere for inngangsdørene i hele vårt borettslag nå i gang.

Bakgrunnen for dette prosjektet er enkel: Våre tidligere dørlåser har tjent oss godt, men de hadde nådd slutten av sin levetid og fungerte ikke lenger optimalt. Som styret har vi vært forpliktet til å forbedre sikkerheten og beboernes opplevelse i vårt borettslag.

De nye dørlåsene er ikke bare mer sikre, men de vil også gjøre hverdagen enklere for alle beboere. Med de automatiske døråpnerne blir det enkelt å komme inn og ut av bygningene. Dette vil være spesielt nyttig for de som har mobilitetsutfordringer, bærer tunge gjenstander, eller har hendene fulle.

Vi er glade for å informere om at leverandøren nå gjennomfører installasjonen av de nye automatiske døråpnerne, og dette prosjektet vil snart være fullført.

Alle leiligheter har mottatt tre nye nøkler til de nye låsene. Dersom noen har behov for en ekstra nøkkel, kan de enkelt kontakte vaktmestrene. Kostnaden for den ekstra nøkkelen vil belastes den enkelte.