å bli styre medlem

styre 11

å bli involvert i borettslagets styre kan være en flott måte å bidra til fellesskapet og ta del i

beslutningsprosesser som påvirker boligsameiet ditt. Her er trinnene du kan følge for å bli en del av styret:


Forstå reglene: Start med å lese borettslagets vedtekter og regler. Dette vil gi deg innsikt i hvordan styret

er strukturert, hvilke kvalifikasjoner som kreves, og hvilke prosedyrer som må følges for å bli en del av styret.


Delta i generalforsamlingen: Borettslaget holder vanligvis en årlig generalforsamling der viktige beslutninger tas.

Dette inkluderer valg av styremedlemmer. Delta i generalforsamlingen, still spørsmål og vis interesse for borettslagets drift.


Kandidatur: Hvis du er interessert i å bli med i styret, kan du melde din interesse under generalforsamlingen.

Vanligvis blir det valgt et valgkomite som vurderer kandidatene og legger fram forslag til styremedlemmer. Du kan også nominere deg selv.


Kvalifikasjoner: Sørg for at du oppfyller eventuelle kvalifikasjoner som kreves i borettslagets vedtekter.

Dette kan variere fra sted til sted, men vanlige kvalifikasjoner inkluderer å være eier av en bolig i borettslaget og være i god økonomisk stand.


Forberedelse: Forbered en kort presentasjon der du forklarer hvorfor du ønsker å være en del av styret, og hva du tror du kan bidra med.

Du kan også nevne relevant erfaring eller ferdigheter.


Stemmegivning: Under generalforsamlingen vil medlemmene i borettslaget stemme på styremedlemmer.

Vær klar over at det kan være konkurranse fra andre kandidater, så du må overbevise medlemmene om at du er den rette personen for oppgaven.


Valg og engasjement: Hvis du blir valgt inn i styret, må du ta på deg de ansvarlige oppgavene og forpliktelsene som følger med.

Dette kan inkludere å delta på styremøter, ta beslutninger om økonomi, vedlikehold og andre viktige saker som påvirker borettslaget.


Opplæring: Om nødvendig, søk opplæring eller veiledning for å bli kjent med ditt ansvar som styremedlem, spesielt hvis du

ikke har hatt tidligere erfaring i en slik rolle.


Det er viktig å huske at styrearbeid kan være tidkrevende og krever engasjement. Sørg for å være klar over

hva du forplikter deg til før du stiller som kandidat. Å være en del av styret gir imidlertid en flott mulighet

til å påvirke og forbedre fellesskapet ditt.

Previous page: Valgkomite (1 år) Next page: Styret og USBL's oppgaver