HMS-SJEKKLISTE - LEILIGHET

 

Dato: _________________          Leilighet nr.: ___________

 

Signatur beboer: ____________________________________

 

Nr

Spørsmål

JA

NEI

1

Er rømningsveier (vinduer og dører) i orden og lette å komme til?

Gjennomgå rømningsveier og hvordan en bør opptre ved brann med alle i husstanden, spesielt barna.

¨

¨

2

Er røykvarsler i orden (testes). Nye røykvarslere delt ut i 2017 har batterier som varer i 10 år.

Røykvarslere bør testes jevnlig, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Nye brannslukkingsapparater og røykvarslere ble delt ut i 2017. Optisk røykvarsler med innebygd 10-års lithiumbatteri og hele varsleren byttes etter 10 år. De som ikke har fått ny røykvarsler må ta kontakt med styret. I større boliger bør det vurderes flere røykvarslere. Lyden fra en røykvarsler skal høres tydelig på soverom med lukket dør.

¨

¨

3

Er brannslokkingsutstyret i orden?

Husbrannslange: Skal være tilkoblet kran. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen og munnstykke på slangen virker og at slangen er uten sprekker.

Håndslokkerapparat: Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Pulverapparat vendes en gang per år for å hindre at pulveret klumper seg.  

¨

¨

4

Er sikringsskapet i orden – ingen varmgang og nøkkel på plass?

Alt som ikke trenger å være i sikringsskapet ryddes vekk. Sjekk om kursene er tydelig merket. Sjekk at sikringene er skikkelig tilskrudd. Er det en sikring som går ofte, eller er veldig varm, må dette kontrolleres av elektriker. Det er veldig greit å ha en lommelykt stående i skapet.

¨

¨

5

Er elektrisk utstyr som ledninger, stikkontakter, støpsler, lamper m.m. i orden?

Ser du svimerker er dette et alvorlig faresignal. Bruk ikke for sterke lyspærer. Ovner må ikke tildekkes eller komme nær brennbart materiale som gardiner og møbler. Vifteovn og løse lamper må aldri benyttes på barnerom. Se opp for løse og varme stikkontakter og støpsler, sprukne ledninger og unngå i størst mulig grad bruk av skjøteledninger. 

¨

¨

6

Skrur du av elektriske apparater av på forsvarlig måte etter bruk?

Ta alltid ut støpselet etter bruk av elektrisk apparater. Slå alltid av TV`en med Av/På knappen før du går og legger deg. Ta ut telefonlader fra stikkontakt etter lading. Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel slås alltid av når du forlater boligen. Rengjør lofilteret etter bruk av tørketrommelen.

¨

¨

7

Har du vurdert behovet for komfyrvakt?

Tørrkoking er en hyppig brannårsak. Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon. Det er også viktig å regelmessig rengjøre avtrekksvifta over komfyren. Fettet som samler seg i filteret kan lett ta fyr ved overoppheting.

¨

¨

8

Har du kontrollert våtrom (bad, kjøkken) for mulig vannlekkasje?

Vannslanger og avløpsledninger til oppvaskmaskin bør skiftes dersom de er eldre enn 10 år. Sjekk for lekkasjer bak/under oppvaskmaskin, vaskemaskin, varmtvannsbereder og vask på kjøkken og bad. Kontroller at avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin er godt festet. Rens sluk i gulv minst 1-2 ganger for året (avhengig av bruk).

¨

¨