Borettslagets Vaktmestere

Vi har ansatt 2 vaktmestere i Kollen Borettslag.


De heter Per Haraldsen & Glenn Normann.


Deres hovedoppgave er å vedlikeholde vårt store fellesområde og bygningsmasse. 

Treffes på telefon: 992 26 669 (kl.07:00-15:00 man.-torsdag, 07:00 - 12:30 fredag.)


Ta kontakt ved feil på tekniske installasjoner, fellesområdet, garasjene eller i blokkenes oppganger, henvendelser kan også rettes til styret@kollen-brl.no 

 

Previous page: Beboerinformasjon Next page: Ordensregler