Branninstruks

BRANNINSTRUKS122

Rømmingsvei 

Trappeoppgangen er egen brann celle. Den skal du benytte for å komme deg ut.

Er det ikke mulig å bruke trappeoppgangen skal du gå ut til den siden av leiligheten som går ut mot veien. Benytt balkongen eller det største vinduet i rommet som utgang når brannvesenet kommer for å hente deg ut. Døren mellom trappeoppgangen og leilighet er en brannsikker dør og må alltid være lukket.

VED BRANNALARM:

 • Varsle alle i leiligheten din.
 • Sjekk at alle dører og vinduer er stengt.
 • Gå deretter raskt ut av bygningen.
 • Møt opp på merket oppmøtested ved nærmeste lekeplass.

 NÅR DET BRENNER:

Varsle:

 • Meld fra til brannvesenet på tlf. 110.
 • Oppgi korrekt adresse - Ringkollen + blokk nr. og inngang.
 • Gi beskjed til personer du tror er i fare.

Redde:

 • Forsøk å sikre at alle kommer ut.
 • Eventuelt hjelp brannvesenet med evakueringen.

Slokke:

Hvis brannen er veldig liten kan du prøve å slokke eller kvele brannen med brannslukker eller et fuktig teppe. Men det viktigste er alltid å komme seg i sikkerhet.

Rekkefølgen av punktene ovenfor må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.

Du må ALLTID sørge for å tilkalle hjelp.

 Hold deg alltid orientert om:

 • Rømningsveiene fra din leilighet/etasje
 • Plassering og bruk av slokkeutstyret du har i leiligheten
 • Oppmøtested ved evakuering

 KOLLEN BORETTSLAG HAR IKKE SENTRALT VARSLINGS SYSTEM. DET ER FRITTSTÅENDE VARSLERE I HVER OPPGANG, SAMT AT ALLE LEILIGHETER SKAL HA MINST EN VARSLER PR ETASJE.

Last ned som pdf: Branninstruks

Previous page: Helse, Miljø og Sikkerhet Next page: brannslukkere