Felleskostnader

Fellesskostnadene i vårt borettslaget brukes til å dekke ulike utgifter som er felles

for alle beboere i boligfellesskapet. Her er noen av de vanligste områdene hvor

fellesskostnadene går til (2023):

 

Kommunale avgifter 16,36 %
Overskudd 11,81 %
Ny låssystem 11,69 %
Vaktmestere inkl. alt 9,36 %
TV/Internett 8,93 %
Strøm (Varmepumper/Felles Lys) 8,57 %
Bankavgifter/Renter 7,76 %
Forsikringer 7,24 %
Avsetning Fremtidig vedlikehold 6,38 %
USBL/Kontingent/Revisjon 3,07 %
Vedlikehold Varmepumper 1,95 %
Årlig Bygninger vask 1,95 %
Honorar 1,52 %
Vedlikehold Elektro 1,17 %
Driftskostnader Bil/Traktor 0,43 %
Driftsmaterial 0,42 %
Andre Kostnader 0,48 %
Vedlikehold fellesanlegg/Brann 0,39 %
Vedlikehold Uteområdet 0,16 %
Fradrag/Generalforsamling 0,13 %
Snømåking/Strøing/feiing 0,12 %
Vedlikehold VVS 0,12 %

pie

 

Dette er vanligvis regulert av fellesskapets vedtekter og regler, og

kostnadsfordelingen kan endres gjennom generalforsamlinger der

beboerne kan stemme om budsjett og kostnadsfordeling. Å forstå hvordan

felleskostnadene brukes, er viktig for alle beboere for å sikre en sunn økonomisk drift av boligfellesskapet.