FJERNING AV VARMEPUMPENE

FJERNING AV VARMEPUMPENE SOM IKKE LENGER KAN FUNGERE TILFREDSSTILLENDE.
Styret har gjennomført nøye vurderinger og konsultert med eksperter angående tilstanden til våre borettslags anlegg. Dessverre har flere av disse anleggene begynt å svikte på grunn av ikke-spesifikke lekkasjer, noe som har medført økende reparasjonskostnader. Problemer relatert til alderen på anleggene har videre komplisert situasjonen, spesielt med tanke på utfordringene knyttet til tilgjengelighet av reservedeler.

Etter nøye overveielse har styret konkludert med at den mest fornuftige tilnærmingen er å fjerne anleggene som ikke lenger kan fungere tilfredsstillende. Dette betyr at hver leilighet må ta ansvar for sin egen oppvarming og de tilhørende kostnadene.

Styret arbeider aktivt med å finne en løsning for alle beboere, slik at de kan få installert sitt eget oppvarmingssystem på egen regning.

Beboerne som har måttet pådra seg på grunn av problematiske anlegg, vil de som er berørt, motta en reduksjon i felleskostnadene.

Vi setter stor pris på forståelsen og støtten vi har mottatt fra våre beboere i denne saken. Vår hensikt er kontinuerlig å forbedre og opprettholde kvaliteten på vårt borettslag til alles beste.

Vi vil holde dere oppdatert med  mer informasjon så snart vi får løsningen fra Fag folket.

Refusjon og Reduksjon

Angående situasjonen med varmepumpene som har sluttet å fungere i våre leiligheter. Vi vil informere dere  om at alle beboere vil få en refusjon for den perioden varmepumpene ikke har vært i drift. Refusjonen vil gjelde fra og med neste måned etter at varmepumpene sluttet å virke til at de får reduksjon i fellesutgifter.

 Vi sender navnene til USBL, som har ansvaret for å håndtere dette og fellesutgiftene. Og USBL kan dessverre ikke behandle hver sak individuelt når dette skjer, men vi har bestemt beregnet en reduksjon som gjelder leilighetens størrelse.

 

MONTERING AV EGNE VARMEPUMPE
Det ble i styremøte den 29. februar 2024 under sak 48/23 vedtatt at de som etter hvert mister fungerende varmepumpe på borettslagets gamle fellesanlegg skal kunne montere sine egne varmepumper med egen ute og innedel.

Betingelser som beskrevet under vil gjelde for montering og plassering av utedelene, mens derimot innedel bør monteres etter anvisning fra autorisert montør eventuelt etter egen erfaring eller ønske. 

Etter hvert som gamle fellesanlegg slutter å fungere, vil anleggene etter vurdering av styret ikke repareres eller skiftes ut. Gamle anlegg vil bli fjernet på fellesskapets regning. Når et anlegg er fjernet vil «husleien» reduseres med et fastsatt beløp basert på leilighetens størrelse.

Styrets vedtak er som følger:

Etter omfattende gjennomgang med leverandører og montører har styret enstemmig vedtatt følgende: 

1.       Leiligheter på bakkenivå kan installere varmepumper med utedel boltet fast i betongfundament under bygning. Rør og kabler må legges skjult under fasadeplater. De på bakkenivå kan også benytte seg av løsning som er beskrevet under punkt 2.

2.       Leiligheter over bakkenivå må montere utedel på kortside av balkong mot trappoppgang (der det finnes), eller det som passer best for leiligheten.

Styret må ha dokumentasjon på at installasjon er utført av autorisert leverandør/installatør og ved montering på balkong, at tilstrekkelig «drypp-panne» med frostsikkert avløp er montert ned til avløp/rennesten på balkongen.

De som velger å installere sin egen varmepumpe vil selv måtte svare for alle utgifter i forbindelse med sin egen varmepumpe i fremtiden.  

Previous page: Varmepumper Next page: Fremleie