Helse, Miljø og Sikkerhet

Viktig HMS-informasjon!

I borettslaget ønsker vi å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplass.

Det finnes en del lovverk vi som boligselskap må følge. Blant annet Lov om brann- og eksplosjonsvern, Forurensningsloven og Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr. Lovverket stiller krav både til borettslaget ved styret og til den enkelte beboer.

Beboers ansvar:

  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget.
  • Montere og bruke elektrisk utstyr i henhold til bruksanvisning.
  • Kontrollere at brannverntiltak i leiligheten er i orden og evt. melde i fra til boligselskapet ved mangler.
  • Sikre forsvarlig utført arbeid ved reparasjoner og andre endringer i leiligheten.
  • Melde i fra til styret ved feil eller mangler som kan gå utover naboer eller som skal følges opp av boligselskapet.

Borettslagets ansvar:

  • Etablere og utøve nødvendig internkontroll (egenkontroll).
  • Utføre nødvendig ettersyn og vedlikehold av fellesarealer og fellesområder.
  • Følge opp feil og mangler som rapporteres inn.
  • Informere beboerne om deres plikter innen HMS-arbeidet.

For å forebygge faren for brann, feil på det elektriske anlegget, vannlekkasjer m.m. er beboer pliktig til å føre tilsyn i egen leilighet. Derfor har borettslaget som en del av sin internkontroll utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste (se lenke under).

Husk å gjøre deg kjent med branninstruks (se lenke under). Her står viktig informasjon om hvorledes en bør gå frem dersom en oppdager en brann

Det gjøres oppmerksom på at den enkelte beboer selv har ansvar for å forsikre sine egne eiendeler (innboforsikring). 

Et trygt og godt miljø er et felles ansvar!

 

Dokumenter:

Previous page: Helse, Miljø & Sikkerhet Next page: Branninstruks