Informasjon om søppel og resirkulering

På disse sidene har vi samlet informasjon om avfallshåndtering og resirkulering i Kollen BRL.

Vi sorterer MatPapir og Resteavfall i våre søppelboder. Plast sorteres i bod ved siden av hovedinngangen.

For andre avfallstyper som: Dekk, Farlig avfall, Glass, Metall, Tekstiler, Trevirke, Elektronikk og annet avfall se  i menyen under.

Det skal   i k k e   settes annet avfall i eller utenfor avfallsboder, da dette medfører store kostnader for borettslaget å kjøre vekk, og en økning av felleskostnaden vil bli konsekvensen for   a l l e   beboere!     


Glass og Metall kan leveres i beholdere utenfor Meny og Rema 1000 på Kilen, eller til Kastet Gjennvinnings-stasjon. EE-avfall kan leveres til butikker som selger lignende produkter eller til Kastet.

Information brochure in English and Polish:

 
 


Dokumenter:

Eksterne sider:
Loop.no - Kildesortering
Vesar 
Kastet Gjennvinningsstasjon:-Informasjons side hos kommunen- Adresse: Djupsundveien 20,Tlf: 33461800

Kart

Åpningstider Trykk her

 

Type avfall som kan leveres til Kastet:

Husholdninger kan kostnadsfritt levere sortert avfall.


Avfallet sorteres etter:

  • papp og papir
  • metaller
  • glass- og metallemballasje
  • plastemballasje fra husholdning (må leveres i spesialsekk som utdeles på Kastet)
  • elektronisk avfall (TV, data, elektriske apparater mv.)
  • elektrisk utstyr (kjøleskap, frysere, komfyrer mv.)
  • farlig avfall (maling- og lakkrester, white spirit, kjemikalier o.l, impregnert trevirke, pcb-vinduer)
  • kvist og hageavfall

Mot gebyr kan du også kaste restavfall, møbler, fyllmasse og større mengder trevirke. Se under "Pris" på siden til kommunen. Der finner du også lenke til mer informasjon om hvordan du skal behandle de ulike avfallstypene.

 Privat avfall kjørt vekk av vaktmestere:

Husholdninger kan forespørre vaktmestere om bortkjøring av privat avfall mot et gebyr. Tjenesten pålegges et gebyr da det er endel kostnader med å levere avfall til Borgeskogen mottak, arbeidstimer for vaktmester samt kjøre kostnader. Gebyret er fastsatt til 1500kr.

Også Sandefjord kommune tilbyr en slik tjeneste en gang per år til kr. 385,- :  Sandefjord kommune /Avfall-og-renovasjon

Ragn Sells Borgeskogen