Regler for Kjæledyr i Vårt Borettslag

kjøledyr

Selv om vårt borettslag gir beboere muligheten til å ha kjæledyr, er det viktig at dette gjøres

ansvarlig og i samsvar med fellesskapets regler og retningslinjer. Å tillate kjæledyr i et

borettslag kan berike livet til beboere, men det krever også hensyn til andre beboere og

fellesskapet som helhet. For å sikre at kjæledyrene forblir en positiv del av vårt borettslag,

er det viktig å melde fra om dem og følge de fastsatte reglene. Her er noen viktige

retningslinjer som beboere må være klar over:

 

1. **Registrering og melding:** Beboere som ønsker å ha kjæledyr i borettslaget,

må melde fra til styret og registrere kjæledyret. Dette gir styret muligheten til å holde

oversikt over antall kjæledyr og sørge for at de følger fellesskapets regler.

2. **Ansvar og hygiene:** Kjæledyreiere er ansvarlige for å holde kjæledyrene sine

under kontroll og sikre at de ikke forstyrrer andre beboere. Det er også viktig

å opprettholde god hygiene, inkludert fjerning av avføring og holdning

til kjæledyr på fellesområder.

3. **Støy:** Sørg for at kjæledyrene ikke forårsaker unødig støy som kan forstyrre

naboene. Dette inkluderer både bjeffing og andre former for støy.

4. **Sikkerhet:** Kjæledyrene skal ikke utgjøre en trussel for andre beboere eller

besøkende. Hold hunder i bånd når de er utenfor og sørg for at de er veloppdragne.

5. **Fellesområder:** Følg regler angående bruk av fellesområder med kjæledyr.

6. **Sanksjoner:** Vår borettslag kan ha sanksjoner eller bøter for brudd på

kjæledyrreglene. Det er viktig å være klar over konsekvensene hvis reglene ikke etterleves.

7. **Dialog:** Oppretthold åpen kommunikasjon med andre beboere og styret.

Dette kan bidra til å løse eventuelle konflikter eller bekymringer som måtte oppstå

i forbindelse med kjæledyrene.

Å ha kjæledyr i borettslaget kan være en gledelig opplevelse for mange beboere,

men det er viktig å balansere  denne friheten med hensynet til fellesskapet.

Ved å respektere reglene og ta ansvar som kjæledyreier, kan vi

opprettholde et trivelig og harmonisk borettslag for alle.

 

Previous page: Tyveri Next page: Vannstopp - Waterstop