Låser og Nøkler

nokkel

Alt du vil vite om dørlåser og nøkler

 Ofte stilte spørsmål :

 

*  Kan vaktmesteren eller representanter fra borettslaget gå

inn i min leilighet uten min tillatelse?

 Svar : i vårt bofellesskap er det klare retningslinjer som krever at enhver tilgang til beboeres leiligheter skal være basert på uttrykkelig samtykke fra beboeren.

Vi legger stor vekt på beboernes personvern og eiendomsrettigheter for å skape et trygt og respektfullt bofellesskap.

Dette prinsippet er i tråd med respekten for privatliv og beboernes eiendomsrettigheter, og det er en viktig del av vårt fellesskap.

 Men i tilfeller der det oppstår nødsituasjoner som truer eiendomsskader eller sikkerhet, har borettslaget en masternøkkel som kan brukes til å få tilgang til leiligheten din. Dette skjer

imidlertid kun med ditt samtykke, og det er vanligvis begrenset til situasjoner som vannlekkasjer eller brann, der umiddelbar tilgang er nødvendig for å forhindre skade eller sikkerhetsrisiko.

Ditt personvern og sikkerhet er fortsatt høyt prioritert i slike tilfeller, og det er viktig at du blir informert så snart som mulig om bruken av masternøkkelen.

 

*  Finnes det situasjoner der de likevel kan få tilgang uten samtykke?

Svar: Ja, i svært sjeldne nødstilfeller, der det er umiddelbar fare for eiendomsskader eller risiko for sikkerheten, kan autoriserte personer få tilgang til leiligheten uten forhåndssamtykke.

  1. Nødsituasjoner: I tilfelle en nødsituasjon, for eksempel en vannlekkasje eller brann, kan det være nødvendig for vaktmester, styre eller nødetatene å gå inn i leiligheten dinfor å håndtere situasjonen og begrense skade.
  2. Vedlikehold og inspeksjoner: I noen tilfeller kan styret planlegge vedlikehold eller inspeksjoner som krever tilgang til leilighetene. Imidlertid bør de varsle deg på forhånog be om din tillatelse, med mindre vedlikeholdsarbeidet er presserende og krever umiddelbar inngang

 

*  Kan jeg selv bytte dørlåsen til inngangsdøren til min leilighet?

Svar: Ja. Du har rett til å bytte låsen, men anbefales ikke .....

Når en beboer i et borettslag bytter låsen på inngangsdøren til leiligheten sin,

er det viktig å merke seg at styret vanligvis ikke vil ha tilgang til leiligheten i

nødsituasjoner. Beboeren tar selv ansvaret for situasjoner som for eksempel

brannspredning, og styret vil normalt ikke kunne bistå beboeren hvis han eller

hun mister nøkkelen til den nye låsen.

 

*  Jeg har mistet nøkkelen min. Hva skal jeg gjøre?

Svar: Hvis du har mistet nøkkelen din, må du ta følgende skritt for å få en ny nøkkel:

Hvis du har mistet nøkkelen din, men har en ekstra nøkkel hjemme, kan du kontakte vaktmesteren

eller styreleder for å be om hjelp til å få tilgang til leiligheten din.

1-    Ring Vaktmesteren: Ta kontakt med vaktmesteren og gi detaljert informasjon om

       leilighetsadressen din for å bestille en ny nøkkel.

2-    Identifikasjon kreves: For sikkerhetsformål må du enten være kjent for vaktmesteren

       eller kunne fremvise gyldig legitimasjon som bekrefter at du er eieren av leiligheten.

3-    Oppgi nødvendig informasjon: Vær klar til å oppgi nødvendig informasjon,

       som ditt navn, leilighetsnummer, og eventuell annen informasjon som vaktmesteren måtte be om.

 

*  Kan jeg selv bestille en ny nøkkel hvis jeg har mistet den gamle?

Svar: Nei, det er ikke mulig for beboere å bestille en ny nøkkel selv. Nøkkelen

tilhører borettslaget, og kun vaktmesteren har rett til å bestille en ny nøkkel fra leverandøren.

 

*  Hvor mye koster å bestille nøkkel ?

Svar: Ny nøkkel koster 400 Kr fra leverandøren.    

 

 

Previous page: Fremleie Next page: Tyveri