Lekeområder for barn

Kollen Borettslag har 2 tilrettelagte lekeområder for barn med husker og leke-apparat.
Det er ett på øvre tun og ett på nedre. (bildet under er fra nedre tun)