Papir, papp og drikkekartong

Dette er papiravfall:

 • aviser
 • brosjyrer
 • dorullkjerner
 • konvolutter
 • melk- og juicekartonger, du trenger ikke å fjerne korker eller etiketter fra kartongene
 • papir
 • papp- og papiremballasje
 • pappesker
 • pizzaesker
 • pocketbøker med myk perm
 • reklame
 • skylle – og vaskemiddelesker
 • telefonkataloger
 • ukeblader

Dette er ikke papiravfall:

 • blåpapir (restavfall)
 • bøker med hardperm (restavfall)
 • jule-og innpakkingspapir (restavfall)
 • kaffefilter (matavfall)
 • servietter (matavfall/ restavfall)
 • tørkepapir (matavfall/ restavfall)

Kapp opp store esker o.l. i mindre deler.

Papir, papp og drikkekartong kastes i beholdere med blått lokk.
Papir beholder 

Previous page: Plast Next page: Restavfall (vanlig søppel)