Retningslinjer for parkering på borettslagets område

Fra og med 1. september 2022

EasyPark

parking 1

Parkering (utenom garasje/carport) administreres via EasyPark appen.
For å få tilgang til nødvendige parkeringsonenummer, må styret først ha registrert beboers mobilnummer.

Parkeringsonenummer

NB! For at beboere skal kunne registrere gjester på sone 3378 må man først ha registrert seg selv på sone 3379. Dette gjøres en gang, pr avtale periode for sone 3379.

Sonenr. Beskrivelse
3367 Kan brukes av alle, maks parkeringstid 1 time.
3378 For besøkene for lengre enn 1 time. Må registreres av beboer.
Den besøkende først registrere seg på sone 3367, så må beboer registrere den besøkene på sone 3378 før timen på sone 3367 utgår.
Gjelder for 1-3 dager.
3379 For beboere. Gjelder for tre år av gangen. 

Uten smarttelefon

Man kan registrere sine gjester med å ringe tlf 23 30 88 80 til EasyPark kundesenter eller på SMS for å registrere dem på sone 3378.

Gamle "parkeringslapper"

Dette systemet vil fortsette å gjelde t.o.m. 31 desember 2022.

Annet

Biler merket med kommunevåpen/hjemmehjelp og biler med offentlig handikappbevis kan parkere på egne oppmerkede områder.

Biler utstyrt med HÅNDVERKER kort, som administreres av vaktmester, kan parkere fritt innenfor området. Hvis nødvendig også utenom oppmerkede områder såfremt kjøretøyet ikke er til hinder for annen tilkomst eller trafikk. Tillatelsen gjelder kun i tidsrommet 07:00 og 20:00.

Parkeringsbevis for håndverkere kan lånes via vaktmester på tlf. 99226669.

Parkering for av og pålessing kan foregå inntil 20 minutter med angitt ankomsttidspunkt på manuell eller elektronisk parkeringsskive – eller eventuelt godt synlig lapp i ruten med angitt ankomsttid, såfremt det er aktivitet i forbindelse med gjeldende bil.
NB! Ved innflytting og utflytting i lenger enn 20 minutter, husk at synlig aktivitet i forbindelse med bilen er nødvendig.

Ved uklarheter eller spørsmål angående parkering kontakt styret:

E-post: styret@kollen-brl.no

Standardvilkår for parkering

www.Parkeringsklagenemda.no

 

Previous page: Felleskostnader Next page: Kabel-tv / Internett