Prosjekter

Styret i vårt borettslag er alltid engasjert i å initiere og støtte nye prosjekter

som er til fordel for våre beboere. Vi forstår viktigheten av å kontinuerlig

forbedre vårt fellesskap for å skape et trygt, trivelig og bærekraftig miljø for alle.

Våre initiativer tar hensyn til budsjettet og godkjenning på generalforsamlingen,

hvor vi lytter til og tar hensyn til beboernes synspunkter og behov. På denne

måten jobber vi sammen for å gjøre vårt borettslag til et enda bedre sted å bo.

Prosjekter vi 

Her er en oversikt over de aktuelle prosjektene vi for tiden arbeider med:

1- Nye Garasjer

2-Nye Lås system og Dørautomatikkåpnere

3-Vask av fasader

Previous page: Sortere.no Next page: Nye Garasjer