Skade og Forsikring

Hva skal du gjøre når det oppstår skade eller umiddelbar fare for skade på eiendom? 

Borettslagets eiendom er forsikret hos Protector Forsikring ASA.

Skade meldes styret ved styreleder som tar saken videre med USBL ( Kontakt info ).

Du kan laste ned skademeldingsskjema, som skal fylles ut sammen med styret. Borettslaget sender det videre til USBLs forsikringsavdeling.

Trykk her for å laste ned: Skademelding (hvis det er problemer, høyre klikk og velg "Lagre som")

NB! Beboer må selv holde seg med inboforsikring, og skade på løsøre må beboer selv få dekket gjennom denne.

Previous page: 4 roms Next page: Avtrekk og ventilasjon