Sittende Styre

 

Styremedlemmer

 

Styreleder Sven Dymek Ringkollen 20C 2 år 2026
  930 50 558  styreleder@kollen-brl.no    
Nesteleder Majed Burdeini Ringkollen 14D 2 år 2026
  966 55 733 nesteleder@kollen-brl.no    
Sekretær Kathe Kittelsen Ringekollen 16B 1 år 2025
  484 26 738 kontor@kollen-brl.no    
Styremedlem Roy Nilsen Ringekollen 14C 1 år 2025
  911 76 877      
Styremedlem  Vidar Chr. Rasmussen  Ringkollen 22 D 1 år 2025
   904 05 981      

 Varamedlemmer

1- Kari Leifsdatter Granmo
2- Tonje Constable
3- Linn Normann

 


Kontakt alternativer

 

Styrevervet og styrets vedtak reguleres av lov, det er også bestemmelser hvor lenge en kan sitte samt regler for frafall fra vervet utenom valg: Lov om burettslag

Previous page: Sittende Styre Next page: Valgkomite (1 år)