Snørydding

Borettslaget sørger for snørydding på felles veier,

gangstier og parkeringsplasser.

Hver enkelt beboer er ansvarlig for å sørge for snørydding utenfor

inngangen til sin egen blokk.

Det er vår vaktmestere som brøyter felles veier og parkeringsplasser

Her er noen viktige punkt i forhold til brøyting og måking:

** Våre vaktmestere følger retningslinjene for snørydding og er

klare til å rykke ut når snødybden når omtrent 9 cm.

** I tilfelle av omfattende nedbør, er vi oppmerksomme på at vi bare har

tilgjengelig kun én traktor og én vaktmester om gangen i vårt store borettslag

** Vi kjører ekstra forsiktig i borettslaget når det pågår brøyting og

brøytekantene er høye.

** Det bor små barn her, og vi ønsker et trygt borettslag.

** Parkeringsplass, samt gjesteparkering brøytes hvis det er plass

for brøytemaskinen til å komme seg til.

** Snø som måkes ut av eget område (inngang) skal ikke være til

hinder i gangstier. Den må tas til side.

** Du har selv ansvar for å holde rømningsveier fri for snø, både

 inngangsdør og veranda. Har man behov for hjelp må dette organiseres privat.

** Inngå en avtale med naboene i din blokk om å ta ansvar for snømåking

av felles inngangen hver gang det er nødvendig.

Previous page: Lekeområder for barn Next page: Konflikt mellom naboer