Valgkomite (1 år)

Valgkomiteen for 2022-2023 består av:

Rolf Ivar Mikkelsen
Helene Gudem
Kari Leifsdatter Granmo

Litt praktisk info:

Det forutsettes at kandidater som melder seg til styre-arbeid har minst grunnlegende data-forståelse. Grunnen til dette er at driften av borettslaget er basert på bruk av elektroniske systemer som BevarHMS, USBLs Portalen, e-post, web sider mv. 

Alle faste medlemmer av styret må belage seg på å bli tildelt oppgaver som vil gjøre seg nytte av data i en eller annen form. Oppgaver delegeres til alle styrets medlemmer. 

Styreverv og styrets rolle reguleres av lov, det er også bestemmelser hvor lenge en kan sitte samt regler for frafall fra vervet utenom valg: Mer her

Previous page: Sittende Styre Next page: å bli styre medlem