Vedlikehold

Både borettslaget og den enkelte andelseier har plikter knyttet til vedlikehold av boligmassen, både innvendig og utvendig, og uteområder.

Borettslagsloven regulerer hva som er borettslagets eller andelseiers vedlikeholdsplikt, men ikke uttømmende. Les mer om andelseiers vedlikeholdsplikt og ansvar her i Borettslagets Vedtekter

Du har som andelseier plikt til å foreta det innvendige vedlikeholdet av leiligheten og holde denne i god stand. Du har også ansvaret for å skifte ut det som er nødvendig og som ikke gjelder selve bygningene og gjennomgående rør og ledninger. Du kan bli økonomisk ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende vedlikehold, eller feilaktig vedlikehold.

Borettslaget, ved styret, har hovedansvaret for det utvendige vedlikeholdet av bygningene og fellesarealene.

Du skal melde fra til styret om eventuelle skader/mangler som vil være borettslagets ansvar og som kan ha betydning for andre andelseiere i borettslaget. Er du i tvil om ansvaret er ditt eller borettslagets, kontakt styret.

Borettslagsloven i sin helhet kan leses her [lovdata.no]

Eierens ansvar

usbl_eierens_ansvar

Last ned Eierens_ansvar

Styrets ansvar

Styrets_ansvar

Last ned Styrets_ansvar

Generelt, men ikke begrenset til, så kan ikke beboer selv:

  • Utføre arbeider på faste elektriske installasjoner,
  • Kutte og pigge betonggulv og bærende vegger,
  • Skifte VVS deler (vannrør, avløpsrør, toalett, mv),
  • Utføre våtromsarbeider (forsikring),
  • Inngrep og utskiftning av yttervegger, vindu og yttterdører,
  • m.m.

Noen av disse arbeidene er ikke tilatt selv med fagfolk uten borettslagets tilatelse.

Hvilke arbeider som krever bruk av et ansvarlig foretak, står beskrevet i Plan- og bygningsloven og i Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK). Merk at borettslagsloven, styrets vedtekter og forsikringsvilkår kan føre strengere krav en det i vanlig lovverk krever et ansvarlig foretak til. Det elektriske arbeidet inngår i en egen lov, el-tilsynsloven.

Vårt Boligbyggerlag USBL skriver generelt:

"Borettslaget har ansvaret for vedlikehold av alt det utvendige, som fasade og tak, oppganger og andre fellesarealer. Du har selv ansvaret innenfor boligens fire vegger og må vedlikeholde boligen din slik at det ikke oppstår skader og ulemper for andre. Du kan innrede og pusse opp som du vil, så lenge det ikke påvirker bærende konstruksjoner eller fellesdelen av rørsystemet, ventilasjonen eller elektriske anlegg. Det er likevel god praksis å informere styret før du pusser opp."

Mer om rettigheter og plikter som andelseier [usbl.no]

Previous page: Ordensregler Next page: Felleskostnader