De er til fri benyttelse for beboerne på Kollen og er bl.a. tilrettelagt for bruk av engangsgriller.
Vi oppfordrer alle til å holde orden og rydde etter seg i husene og på området rundt.